НОВИНИ

23.09.2011 г.
Балканска конференция на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец
В Букурещ, Румъния, се проведе ХVІІ Балканска конференция на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец.
Делегацията на Българския Червен кръст бе в състав: проф. Константин Койчев - член на НС на БЧК, Петър Йовков от дирекция „Международна сътрудничество” и Десислава Илиева - от дирекция „Социална и здравна политика”. Участваха представители на националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец от Румъния, Хърватска, Македония, Албания, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора и Турция; на МФЧК/ЧП – Зона Европа, на делегацията на МКЧК в Белград, на Европейския офис на Червения кръст, на Италианския, Германския, Австрийския, Британския и Молдовския Червен кръст. Почетен гост на конференцията бе Масимо Барра - президент на Постоянната комисия на Международното червенокръстко движение. В последния ден във фолума се включи и Леон Проп - директор на Европейския офис на Червения кръст в Брюксел.
След официално приветствие от председателя на парламента на Румъния и въвеждащи речи от Анита Ундерлин - ръководител на МФЧК/ЧП - Зона Европа и Михаела Джоана - председател на Румънския Червен кръст, конференцията продължи с презентации от националните дружества, последвани от дискусии по главните теми на конференцията.
По въпроса за активното стареене Десислава Илиева представи принципите и работата по проект “Повишаване информраността на обществото по проблемите на възрастните хора и лобиране за техните права” с фокус върху работата с възрастни доброволци по места, съвместни дейности с млади хора, застъпнически инициативи, както и добри практики в европейски проекти по програма Грюндтвиг (обмен на възрастни доброволци между БЧК и Австрийски ЧК) и по програма DAPHNE (проект “Разпознаване на насилето над възрастни хора в техните домове”).
В работни групи се обсъди идеята за общ ангажимент (pledge) на балканските национални дружества за Международната конференция на Червения кръст и Червения полумесец през ноември. Ангажиментът се базира на идентифицирани тенденции за застаряване на населението, особено на Балканите, както и на уязвимостта на възрастното население в района.
Петър Йовков, заедно с представителка на Румънския Червен кръст, направи презентация на дейностите по проекта “Положителни образи”. Демонстрирана бе работата на младежите-червенокръстци, тяхната креативност и позитивния отговор на българското общество в подкрепа на мигрантите в резултат на обществената кампания, проведена от доброволците на БМЧК по проекта. Петър Йовков представи и дейността на БЧК, свързана с подготовката за реакция при бедствие, системата за взаимодействие с държавните структури, участващи в единната спасителна система на Република България за преодоляване на последиците при възникване на бедствия, аварии и катастрофи. Беше споделен опитът на БЧК за работа в кризисни ситуации, както и дейността, свързана с проекти по механизма за гражданска защита на ЕС.