НОВИНИ

30.08.2011 г.
Международен ден на изчезналите 2011
На 30 август, Международния ден на изчезналите, Международният комитет на Червения кръст МКЧК обръща внимание на тежкото положение на хилядите семейства на изчезнали хора във връзка с въоръжен конфликт или друга форма на насилие.
Роднините на тези хора страдат неимоверно и се опитват да разберат какво е станало с техния близък. МКЧК апелира за необходимостта да се прави повече за тях и дава пояснения с какво помага организацията. Международният комитет на Червения кръст в момента работи по тази тема в десетки страни в Африка, Азия и Тихия океан, Европа, Америка, Близкият Изток и Северна Африка. Международната конвенция за защита на всички лица от насилствено изчезване влезе в сила през 2010 г., за 29 държави, страни по нея, и 88 подписали.

Повече информация можете да получите на >>