НОВИНИ

30.08.2011 г.
БЧК подкрепя усилията за преодоляване на хуманитарната криза в Африканския рог
БЧК се присъединява към обединените усилия на Кенийския Червен кръст и Международната федерация и предоставя 5 000 швейцарски франка собствени средства по Апела.
Българският Червен кръст е съпричастен с действията на международната общност за облекчаване на ситуацията в Африканския рог, където повече от 10 милиона души, засегнати от тежка суша и недохранване, се нуждаят от хуманитарна помощ. За посрещане на непосредствените проблеми, успоредно с полагането на усилия за изграждане на устойчивост в дългосрочен план в региона, Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец и Кенийският Червен кръст обявиха хуманитарен апел на стойност 14 692 020 швейцарски франка за подпомагане на 1 000 000 души, за период от дванадесет месеца.

По Апела ще бъде предоставена спешна помощ, включително храна и вода, достъп до здравни грижи, особено за майките и децата, както и храна за децата, посещаващи училище. В Кения се намира и най-големият бежански лагер в света Дадааб, където на ден пристигат над хиляда сомалийски бежанци, по-голямата част от които са жени и деца.

БЧК се присъединява към обединените усилия на Кенийския Червен кръст и Международната федерация и предоставя 5 000 швейцарски франка собствени средства по Апела.

Европейската комисия планира да предостави значителен финансов ресурс, за да отговори на кризата и да помогне на пострадалите от сушата в страните от Африканския рог.


Още по темата:
Над 10 милиона души са засегнати от тежка суша в Сомалия, Кения, Джибути и Етиопия.

Ситуацията предизвикана от сушата остава тежка като в същото време се увеличава уязвимостта на населението на територията на региона на Африканския рог.

Наличието на конфликти, несигурност и бедност допълнително се влошава от сушата. В някои части на Африканския рог, сушата задълбочава бедността и създава несигурност за прехраната, поради загубата на домашния добитък и доходите. Докато някои от непосредствените проблеми могат да бъдат облекчени чрез интервенции за спешни доставки на храна и вода, се запазва необходимостта да се разберат и адресират причините за продължаващата уязвимост, за изграждане на дългосрочна стабилност и постигане на устойчивост на резултатите в региона.

Реакция на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК):
Сомалийският Червен полумесец и Международният комитет на Червения кръст предоставят помощ в засегнати от суша райони на южната част на Сомалия. МКЧК обяви апел в допълнение на този за набиране на средства от 3 август 2011 г. „Сомалия”: CHF 120 502 000

Реакция на МФЧК/ЧП:
МФЧК/ЧП в момента подкрепя националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец в съответните страни, при ръководените от тях кампании за отговор на бедствието.

МФЧК/ЧП подкрепя националните дружества в региона на Африканския рог при посрещането на спешните нужди, породени от сегашната суша и при справяне с дългосрочните нужди, породени от непрекъснатия цикъл от суши. Кенийският Червен кръст обяви Апел за набиране на средства на 22 юли 2011 г. "Сушата и несигурността на прехраната": CHF 14 692 020

Дейностите, които ще бъдат подкрепени чрез този Апел са:
  • Спешна помощ, включително вода и храна за най-засегнатите общности.
  • Достъп до здравни грижи - особено за майките и децата.
  • Храна за децата, посещаващи училища.
  • Поддържане на местните доставки на вода с напояване и сондажни инициативи.
  • Подкрепа в прехода към по-жизнеспособни начини за прехрана като поливното земеделие.
  • Съдействие за мигриращите от селските райони.
  • Целогодишни операции, които целят да се изгради устойчивост на общността и да се намали въздействието на бъдещите суши.

Снимки