НОВИНИ

26.08.2011 г.
По повод публикации за некачествени хранителни продукти от интервенционните запаси на ЕС
От 20 юни 2011 г. Българският Червен кръст партнира на правителството при осъществяването за четвърта година на мащабна програма за разпределение на хранителни продукти на уязвими граждани, финансирана от Европейския съюз и прилагана от Държавния фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Чрез програмата ще бъдат подпомогнати над 255 000 нуждаещи се от различни уязвими групи със 7 вида хранителни продукта - общо над 12 000 тона. Списъците с правоимащите лица са предоставени на БЧК от Агенцията за социално подпомагане.
Продуктите се доставят на три транша, преди всяко раздаване, в складовете на БЧК пакетирани и обозначени със знака на Европейския съюз и с щемпел, че не са предназначени за продажба. Доставчиците са определени от ДФ „Земеделие” вследствие на проведени обществени поръчки. Получените продукти се раздават от служители и доброволци на БЧК в 344 пункта в цялата страна. На доброволно обществени начала за реализирането на програмата съдействат и кметове на населени места.
Българският Червен кръст, който отговаря за раздаването на предоставените му продукти на крайните бенефициенти, информира Българската агенция по безопасност на храните за всяка получавана доставка. Представители на Агенцията присъстват при приемането на продуктите в складовете на БЧК, които са лицензирани по Закона за храните, и по преценка взимат проби за лабораторни анализи.
БЧК изпълнява стриктно своите задължения, произтичащи от Наредба 18 на МС от 2007 г. и от сключения с Държавен фонд „Земеделие” договор за изпълнението на европейската хранителна програма, и извършва непрекъснат мониторинг и контрол от момента на постъпването на продуктите в складовете на организацията до предоставянето им на крайните получатели.
По време на втория транш от програмата, който започна на 15 август т. г., се установи, че от 2 632 000 кг получен ориз има наличие на 728 кг некачествен. При всички досега установени нередности, в т. ч. и за ориза, Българският Червен кръст информира компетентните органи и спира раздаването на продукти до окончателното заключение от анализа за качеството на храните.
Хиляди нуждаещи се граждани изразяват всекидневно своята благодарност за помощта, смятат я за навременна и необходима и се надяват европейската хранителна програма да продължи и през следващата година.