НОВИНИ

11.08.2011 г.
Започва вторият транш от програмата “Разпределяне на храни от интервенционните запаси на ЕС за най-нуждаещите се лица”.
В периода 15.08 – 02.09.2011г., Българският Червен кръст ще раздава хранителни продукти от втория транш на програмата “Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз за най-нуждаещите се лица”. Разширява се обхватът на правоимащите бенефициенти.
Промените в “Наредба 18 за условията и реда на разпределяне на храни от интервенционните запаси за най-нуждаещите се лица” (изм. – ДВ, бр.57 от 2011 г.) позволиха да се разшири кръгът на подпомаганите лица. Освен хората, получавали енергийни помощи от държавата през зимния период на 2010/2011 г., бенефициенти по програмата ще бъдат и:
• неосигурените майки или осиновителки, получавали през предходната календарна година месечни помощи за отглеждане на дете до една година по реда на чл.8 ал.1 от Закона за семейните помощи за деца
• лица, получавали през предходната календарна година месечна добавка за отглеждане на дете с увреждания по реда на чл. 8 д от Закона за семейните помощи за деца.
Всички поименни списъци на правоимащите са изготвени от Агенцията за социално подпомагане.
По време на втория транш в над 342 пункта в цялата страна ще бъдат предоставени 3 558 352 кг хранителни продукти на общо 255 474 души. Раздаването ще се извършва от щатни служители и доброволци на Българския Червен кръст в обособени помещения, като всеки, включен в програмата, ще получи 4 кг брашно, 4 кг ориз, 1 кг спагети, 1 кг грис, 1 кг. вафли, 3,4 кг постни лозови сарми и 0,350 кг нишесте (общо 14,750 кг храни).
Програмата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и се прилага от Държавния фонд „Земеделие”. При осъществяването й участват местните власти и Българската агенция за безопасност на храните.
Успешно приключи раздаването на хранителни продукти от първия транш на програмата. В периода 11.07 – 29.07.2011 г. бяха раздадени 2 038 914 кг продукти. Общо 86% от правоимащите в цялата страна получиха полагащите им се количества храни.
Третият транш на програмата ще се осъществи в периода 01.11–22.11.2011 г.
След приключване на програмата хранителните продукти на неявилите се бенефициенти ще бъдат предоставени по списък, одобрен от Държавния фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, на социални и психиатрични заведения в цялата страна.