НОВИНИ

26.07.2011 г.
Продължава съвместен проект на БЧК и Швейцарския Червен кръст
Българският Червен кръст в сътрудничество с Швейцарския Червен кръст продължава осъществяването на проекта “Повишаване на информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и лобиране за техните права” в периода 01.07.2011 г. – 31.12.2014 г.
Проектът има за цел да подкрепи социалната реинтеграция на възрастни хора в България и да създаде подходяща среда за активното им участие в живота на съвременното българско общество. Реализирането на проекта ще се осъществи в Монтана, Пловдив, Благоевград, Враца, Търговище, Русе, Добрич, Ловеч, Смолян и Шумен. В тази фаза ще бъдат включени и два нови региона – Габрово и Ямбол.