НОВИНИ

17.06.2011 г.
Конференция за създаването на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ
В Будапеща се проведе конференция под егидата на Унгарското президентство на Европейския съюз и Европейската комисия.
На форума бе дадено начало на три пилотни проекта, които ще подпомогнат изграждането на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ. Създаването му, предвидено в Договора от Лисабон, ще даде възможност на европейските граждани да участват в провежданите от Съюза операции за хуманитарна помощ.
В конференцията участваха представители на Европейската комисия, европейски и международни организации, правителствени представители и медии. От страна на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец участваха представители на Френския и Германския Червен кръст, Зона Европа на МФЧКЧП и Европейския офис на Червения кръст.
Европейският комисар за хуманитарна помощ и гражданска защита Кристалина Георгиева изнесе слово за хуманитарните предизвикателства по света и за ролята на бъдещия корпус.
Представители на организациите, чиито пилотни проекти са получили одобрение от Европейската комисия, представиха своите концепции и отговаряха на въпроси от участниците. От страна на БЧК като партньор в одобрен проект, наред с Кристоф Моро - представител на Френски Червен кръст, в сесията участва Петър Йовков – началник на отдел „Координация на европейски проекти и програми”. В проекта участват още Германският и Австрийският Червен кръст.
Всички пилотни проекти включват модели за набиране, обучение и изпращане на млади доброволци в страни, в които се провеждат хуманитарни операции. По проекта на Червения кръст ще бъдат изпратени 21 доброволци, двама от които - от България. Това ще бъдат млади хора, имащи добра основна квалификация, но без опит в работа на терен. В резултат на проекта тези млади хора ще придобият необходимия опит, за да се превърнат в хуманитарни професионалисти.