НОВИНИ

23.06.2011 г.
Курс „Оцеляване при наводнения и бързо течащи води”
По поречието на река Струма в района на град Кресна успешно се проведе курс „Оцеляване при наводнения и бързо течащи води”,
който беше организиран от дирекциите „Мениджмънт на бедствията” и „Водноспасителна служба” на БЧК. Участваха 28 членове на Доброволните екипи за работа при бедствия, аварии и катастрофи на БЧК от Видин, Добрич, Русе, София, Смолян, Бургас, Варна, Кюстендил, от НЕРБАК и от екипа към дирекция „ВСС”. Курсистите придобиха и затвърдиха уменията си в реални условия за работа със специализирано оборудване, самоизвличане, управление на лодки и други.
Главният секретар на БЧК доц. д-р Красимир Гигов поздрави участниците и подчерта необходимостта придобитите знания и умения да бъдат предадени и на други членове на екипите от областните организации. Всички курсисти получиха сертификати за успешно завършване на обучението.