НОВИНИ

22.06.2011 г.
Учебна спасителна симулация
За първи път в Източна Европа беше представен и използван симулатор на земетресения
В Националния учебен център на Българския Червен кръст в с. Лозен бяха проведени три учебни демонстрации на младежки аварийно-спасителни екипи за превенция срещу бедствия, които показаха на подрастващите правилните действия при опасна или екстремна ситуация. Демонстрациите се осъществиха от български, гръцки и френски екипи.
Симулацията бе част от проекта „Модерни подходи за превенция сред децата и учащите се в Европа”, чиято цел е да създаде устойчива мрежа от организации от страните в Европейския съюз, които да обменят експертни мнения и знания за превенцията срещу природни бедствия и катастрофи.
Беше демонстриран най-ефективният начин за евакуация и предпазване на деца в случай на пожар чрез използване на френския опит. За първи път в Източна Европа беше представен и използван симулатор на земетресения – 12-тонна платформа, върху която са изградени истинска учебна и детска стая и в реални условия се проследяват действията и реакциите на учениците. Бяха показани и действия срещу терористична атака.