НОВИНИ

24.06.2011 г.
Бежанско-мигрантската служба на БЧК започна реализирането на проект в подкрепа на бежанци
Целта на проекта е изграждане на мрежа от 10 социални медиатори от бежанската общност, които да предоставят социално посредничество на уязвими чужденци
Бежанско-мигрантската служба на Българския Червен кръст започва проект - BG ERF 2009/01-D3.01, Европейски бежански фонд, Договор № 2971/14.06.2011 „Разработване и прилагане на механизъм за социално посредничество за достъп до социални услуги на търсещите закрила, признатите бежанци и лицата с хуманитарен статут със специални нужди”.
Целта на проекта е изграждане на мрежа от 10 социални медиатори от бежанската общност, които да предоставят социално посредничество на уязвими чужденци, търсещи закрила, със статут на бежанец или с хуманитарна закрила, в първите 12 месеца от получаването на закрила.
Проектът ще се проведе под формата на 10-дневно обучение, през което бъдещите социални медиатори ще бъдат обучени на конкретни умения за подпомагане комуникацията на уязвимите лица с държавните институции, в т. ч. институции от сферата на здравеопазването, социалните грижи, образованието, дирекциите „Бюро по труда” и др.