НОВИНИ

30.01.2009 г.
Обучение на доброволци
В местността „Карандила” край Сливен се проведе обучение за доброволци на БМЧК, в което взеха участие 20 представители на клубове от Сливен, Нова Загора и Твърдица.
Обучението започна с опреснителна сесия за основни знания за червенокръсткото движение, БЧК и БМЧК и продължи с темата „Знания и умения за работа в детски социални заведения”. Лектори бяха Мариана Куновска – специалист по младежки дейности в Секретариата на ОС на БЧК и Надежда Пеева – социален педагог в Дневния център за работа с деца с увреждания в Сливен.
Доброволците се запознаха с видовете социални заведения в България и в областта, с уврежданията на децата, с подходите и методите на работа в тези заведения. Екипите за работа в такива заведения, сформирани в началото на тази година, споделиха своите първи впечатления от контактите си с децата и персонала на домовете. В работата по групи чрез казуси и ролеви игри, доброволците предлагаха решения за различни ситуации, а в заключителното занятие по арт терапия се забавляваха, приготвяйки кукли и приказни герои.

Трима доброволци проведоха обучение по превенция на ХИВ/СПИН на деца от 7 до 12 клас, настанени в дома за сираци. Освен задължителната теория, доброволците организираха и няколко занимателни игри. Младежите от дома за сираци не бяха пасивни слушатели, а задаваха много въпроси. След края на обучението интересът към темата продължи. Доброволците, които не участваха в обучението, занимаваха по-малките деца. Заедно рисуваха и организираха различни игри.
На 30 януари, заедно с представители на всички младежки организации в Силистра (клуб “Здраве”, Ученически парламент, екоклуб “Пеликан” и Превантивно- информационният център) доброволците на БМЧК участваха в обучителен семинар “Симптоми за появяване на грип, заразяване, симптоматично лечение и профилактика”. Семинарът е част от изпълнението на проект “Шанс за здраве”, финансиран от ДАМС и реализиран от отдел “Детско и училищно здравеопазване” на община Силистра.
В края на срещата бяха обсъдиха първите предложения за изработване на Стратегия за развитие на младите хора “Мечтайте дръзко”.

В местността “Божурица” край Видин се проведе обучение по лидерски умения за доброволци от БМЧК. В него взеха участие 12 координатори и зам.-координатори на клубове на организацията. Проведен бе семинар ”Превенция на наркоманиите” със съдействието на лектори от отдела по наркотични вещества във Видин.
Първата част на обучението включваше история на червенокръсткото движение и структура на БЧК и БМЧК, а втората - доброволчески мениджмънт и лидерство - същност и основни характеристики. Участниците организираха и поход с почистване на еко пътеката в местността “Божурица”.