НОВИНИ

11.06.2011 г.
Международна конференция
Д-р Надежда Тодоровска – зам.-генерален директор на БЧК и Сияна Кършева от дирекция „Социално-здравна политика” взеха участие в международна конференция, посветена на предоставянето на домашни грижи за възрастни хора в Югоизточна Европа.
Конференцията се проведе в гр. Сутоморе, Черна гора, и беше организирана от Червения кръст в Черна гора с подкрепата на МФЧК/ЧП, Австрийския и Италианския Червен кръст. Целта на форума бе да се дискутира процесът на застаряване на населението в контекста на демографските и социални промени в Югоизточна Европа, да се представят и обсъдят различни модели за обгрижване на възрастни хора.
В конференцията взеха участие представители на националните дружества на Червения кръст от Македония, Сърбия, Хърватска, Босна и Херцеговина, Беларус, Грузия, Австрия, Италия и Исландия, представители на МФЧК/ЧП – Зона Европа, както и на съответните министерства и неправителствени организации от тези държави. От българска страна участваха Мария Петкова – директор на фондация „Лале” и Людмил Димитров – началник-отдел „Социално подпомагане” в МТСП, който представи най-общо политиките за предоставяне на социални услуги в Р България.
Д-р Надежда Тодоровска и Моника Вилд бяха фасилитатори на една от дискусиите в рамките на конференцията на тема „Активно стареене и възрастните хора като ресурс за обществото”. Сияна Кършева направи презентация на проекта „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права”, реализиран от БЧК в периода 2003-2009 г. В края на дискусията всички национални дружества се обединиха около идеята, че прилагането на съвместния подход при работа с възрастни хора трябва да се разшири във всички държави.