НОВИНИ

10.06.2011 г.
Национален форум на доставчиците на социални услуги
В курортен комплекс “Златни пясъци” се състоя Шестият национален форум на доставчиците на социални услуги на тема “Повече и по-добри социални услуги за по-добър живот”.
Валентина Симеонова - зам.-министър на труда и социалната политика, Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на Национално сдружение на общините в България, Люк Зелдерло - генерален секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания и Ели Тодорова, представител на Националния съвет на хората с увреждания в България представиха презентации на тема “Нов подход към повече и по-добри социални услуги за по-добър живот”.
Представител на БЧК на форума беше Десислава Илиева от дирекция “СЗП”, която участва в работната група “Социални услуги за стари хора”. Теми за работа на групата бяха: “Партньорство между общини и доставчици”, “Деинституционализация”, “Качество на услугите”, “Стандарти, критерии и финансиране на социалните услуги”.