НОВИНИ

15.06.2011 г.
БЧК и Столична община започват изпълнението на съвместен проект „Домашни грижи за независим и достоен живот”
Българският Червен кръст, в партньорство със Столична община, започва реализацията на нов социален проект,
Българският Червен кръст, в партньорство със Столична община, започва реализацията на нов социален проект, който ще бъде представен на пресконференция на 16 юни т. г. (четвъртък), от 11:00 часа, в Музейната зала на БЧК (бул. “Джеймс Баучер” №76).
Българският Червен кръст в качеството си на бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2-07 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3, с партньорската подкрепа на Столична Община, стартира изпълнението на Договор № BG051PO001-5.2.07-0268-C-0001 за реализиране на проект ”Домашни грижи за независим и достоен живот”.
Основната цел на проекта е създаването на условия за пълноценен и независим живот на хора с увреждания, чрез предоставянето на услугата “домашен помощник” на територията на Столична община-район Лозенец, Средец и Триадица. В изпълнение на основната цел, в тези райони ще бъдат обгрижвани хора с увреждания вследствие на онкологични, сърдечно-съдови и ортопедо-травматологични заболявания на възраст над 18 години.
По време на пресконференцията ще бъде предоставена допълнителна информация за специфичните цели на проекта, за предоставяната услуга, очакваните резултати и за приноса на проекта за създаване на заетост и разширяване на социалните услуги в общността.