НОВИНИ

26.01.2009 г.
Министерството на отбраната и БЧК подписаха споразумение за сътрудничество
Председателят на Българския Червен кръст Христо Григоров и министърът на отбраната Николай Цонев подписаха споразумение за сътрудничество
Председателят на Българския Червен кръст Христо Григоров и министърът на отбраната Николай Цонев подписаха споразумение за сътрудничество между двете институции. Подписаният документ регламентира сътрудничеството между Министерството на отбраната и Българския Червен кръст при: подготовка и оказване на помощ на населението при бедствия, аварии и катастрофи; обучение на военнослужещи по международно хуманитарно право; оказване на хуманитарна и медицинска помощ на бежанци и мигранти. Разширяването на взаимоотношенията между двете институции се основава на разпоредбите и практиката на международното хуманитарно право, международните договори, по които Република България е страна, както и на българското законодателство.
На церемонията, която се състоя в Министерството на отбраната, председателят на БЧК Христо Григоров награди министър Цонев с плакет по случай 130- годишнината на организацията и по повод традиционно добрите взаимоотношения между двете институции.