НОВИНИ

27.01.2009 г.
За седемнадесета поредна година БЧК и ВКБООН подписаха споразумение за сътрудничество
В представителството на Върховния комисариат за бежанците при ООН (ВКБООН) в София бе подписано за седемнадесети път годишно споразумение за сътрудничество между Българския Червен кръст, Българския Хелзинкски комитет и ВКБООН.
За БЧК споразумението беше подписано от генералния директор на организацията д-р София Стоименова.
Съгласно дългосрочното сътрудничество с ВКБООН, проектът, изпълняван от БЧК, включва подпомагане на интеграцията на бежанците в Република България, мониторинг на условията за приемане на бежанци и улесняване на достъпа им до социално и здравно обслужване. През изминалата 2008 г. от потърсилите убежище в страната ни 746 души от Ирак, Афганистан и Палестина, статут са получили 294, сред които 46 жени и 15 деца.