НОВИНИ

25.01.2009 г.
Работна среща по програма “Домашни грижи”
В зала “София” на НС на БЧК се проведе работна среща по програма “Домашни грижи” за преглед на резултатите от работата през изминалата година
В зала “София” на НС на БЧК се проведе работна среща по програма “Домашни грижи” за преглед на резултатите от работата през изминалата година и планиране на дейностите за първото шестмесечие на 2009 г. Бяха обсъдени възможностите за максимално ангажиране на собствения ресурс от обучени вече възрастни доброволци на БЧК и тяхното активно включване в работата на общността.
В срещата участваха: Лена Крилова – консултант на Швейцарския Червен кръст, директорите на областните съвети на БЧК в Пловдив, Монтана, Благоевград, Варна, Добрич, Враца, Смолян, Русе, Търговище и Ловеч, както и местните координатори по проекта “Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и лобиране за техните права”.