НОВИНИ

13.01.2009 г.
Кризата в Газа: Общо публично становище от Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец
Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец е изключително загрижено за враждебните действия в Газа
Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец е изключително загрижено за враждебните действия в Газа и техния трагичен ефект върху населението. Стотици цивилни граждани са мъртви и много са ранени, други трябваше да напуснат домовете си, но са хванати в капан от сраженията. Движението осъжда факта, че много ранени хора са изоставени и оставени да страдат сами, неспособни да стигнат до болниците и без достъп до линейките и медицинските работници. Някои ранени дори починаха, защото линейките не получиха нужните разрешения, за да стигнат до тях навреме.

Призоваваме въвлечените страни, и в частност Израел, да прекратят ограниченията за медицинските екипи, за да могат те да вършат своята животоспасяваща работа. Бихме искали да потвърдим, че съгласно международното хуманитарно право, всички участващи страни имат задължението да събират, да се грижат и да евакуират ранените, без закъснение или дискриминация.

Международният комитет на Червения кръст (МКЧК), Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец и Националните дружества на Червения кръст и Червения кръст отдават почест на решителността и куража на персонала и доброволците на дружеството на Палестинския Червен полумесец, чиито неуморни усилия спасиха неизброими животи. Служители на Палестинския Червен полумесец бяха ранявани и обстрелвани в процеса на работата им, бяха нанесени жестоки щети на линейките и имуществото на организацията. Това драматично намали способността на Палестинския Червен полумесец да предоставя хуманитарни грижи на населението на Газа.

Движението осъжда липсата на уважение и защита на медицинските екипи, включително персонала и оборудване, които са ясно разпознати чрез защитната емблема на Червения полумесец. Призоваваме страните в конфликта в пълна степен да изпълнят задължението си по силата на международното хуманитарно право да улеснят работата на Палестинския Червен полумесец и други неутрални, независими и безпристрастни хуманитарни организации. Приветстваме всички усилия за постигане на прекратяване на военните действия и призоваваме за установяване на безопасен коридор за хуманитарно подпомагане, за да се обезпечи оказване на хуманитарна помощ и медицинска помощ и лечение на жертвите на конфликта.

Ние също така приветстваме усилията на дружествата на Египетския Червен полумесец, който прави всичко възможно, за да улесни хуманитарния достъп до Газа и грижата за жертвите на конфликта. Всички Национални дружества, както и МФЧК/ЧП и МКЧК са готови да подкрепят усилията на Египетския Червен полумесец да увеличи тези усилия там, където е необходимо.

Много компоненти на Червения кръст и Червения полумесец са напълно мобилизирани и активни в Газа и региона, в пълно съответствие с Фундаменталните принципи, на които се основава Движението. Призоваваме международната общност и донорските държави да предоставят пълната си подкрепа на хуманитарната работа на Движението, което координира своите усилия със системата на ООН, за да предотврати дублиране и пропуски.

Срещата, организирана от Египетския Червен полумесец на 11 януари в Газа бе възможност да се подчертае начинът по който работим заедно, съгласно нашите специфични мандати. Участниците са убедени, че трябва да активизират дейностите си в съответствие с променящия се характер на нуждите.