НОВИНИ

13.01.2009 г.
БЧК в защита на емблемата
Несъгласувано с Българския Червен кръст и в нарушение на съществуващото законодателство Нова телевизия си позволи да излъчва рекламен клип “Vip Brother 3”, в който като символ е използван знакът “червен кръст”.
В Националния съвет на БЧК постъпиха многобройни обаждания от цялата страна във връзка с излъчвания от Нова телевизия рекламен клип. Ръководството на Българския Червен кръст изпрати писмо до г-н Карл Якоб Мартин Андерсън – едноличен собственик и изпълнителен директор на Нова телевизия. В писмото се казва: “Заинтересовани и длъжни сме да поясним, че формата и посланието на клипа довеждат до заблуждение за сътрудничество между Българския Червен кръст и Нова телевизия за подпомагане на хора в нужда. Това не отговаря на истината и самоволното поставяне на знака “червен кръст” в клипа “Vip Brother 3” е нарушение на международното и българското законодателство. Емблемата “червен кръст” е отличителен знак на международно хуманитарно движение и използването й е регламентирано в Женевските конвенции от 1949 г., както и в Допълнителните протоколи към тях. Символът на тази емблема има защитна употреба (на закрила по време на конфликти) и отличителна употреба - за принадлежност към движението. Всяка държава, страна по Женевските конвенции, е длъжна да предотвратява нерегламентираното й използване и да приеме закони за защитата й. В България уредбата се съдържа в Закона за БЧК, според който “...знакът “червен кръст” не може да бъде използван за символ с друго предназначение, нито да бъде комбиниран с каквито и да е други знаци”. Ръководството на Българския Червен кръст запазва правото си да предприеме съответни мерки и действия в защита на знака “червен кръст” като мярка и срещу всички бъдещи опити за неправомерно използване и злоупотреба с този световен хуманен символ.”
В резултат на писмото бяхме официално уведомени от ръководството на Нова телевизия, че клипът вече е спрян.