НОВИНИ

13.01.2009 г.
Международното хуманитарно право ще се изучава в българските училища като свободно избираем предмет
Още тази учебна година учениците ще получават основни знания по международно хуманитарно право
Българският Червен кръст организира в почивната база на МК “Кремиковци” на Витоша тридневен семинар за обучаващи по проект на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) “Въведение в Международното хуманитарно право”. Проектът се осъществява в повече от 30 страни. Българският младежки Червен кръст ще реализира проекта в българските училища на базата на споразумение между БЧК и Министерството на образованието и науката. Още тази учебна година учениците ще получават основни знания по международно хуманитарно право като свободно избираем предмет в рамките на 18 часа.
В семинара за обучаващи участваха 25 доброволци на БМЧК и учители. Лектори бяха Яна Михайлова – дериктор на дирекция “Международно сътрудничество” на БЧК, и Мая Андрич – регионален съветник на МКЧК за Централна и Източна Европа.