НОВИНИ

04.12.2008 г.
Председателят на БЧК, Христо Григоров участва в церемонията по подписване на Конвенцията по касетъчните боеприпаси
Днес, 04.12.2008 г., на официална церемония с участието на делегации от над 100 държави, в столицата на Норвегия беше подписана Конвенцията по касетъчните боеприпаси.
Днес, 04.12.2008 г., на официална церемония с участието на делегации от над 100 държави, в столицата на Норвегия беше подписана Конвенцията по касетъчните боеприпаси. Подпис под документа от българска страна положи зам.-министър председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин.
В церемонията по подписването участва и делегация на БЧК, водена от председателя на организацията Христо Григоров. Международният комитет на Червения кръст има особено активна роля при договарянето на конвенцията, а националните червенокръстки дружества поемат конкретни ангажименти по прилагането на Конвенцията.
Конвенцията по касетъчните боеприпаси е договорена през май 2008 г. в Дъблин, Ирландия и чрез нея се забранява употребата на всички касетъчни боеприпаси, използвани досега във военни действия. В Конвенцията се предвиждат мерки за оказване на помощ на жертви, пострадали от подобни боеприпаси и се създава механизъм за сътрудничество в тази област.
С подписването на Конвенцията българската страна потвърди своята ангажираност при преодоляването на тежките хуманитарни последици от употребата на касетъчни боеприпаси.