НОВИНИ

14.08.2008 г.
Международният комитет на Червения кръст в помощ на пострадалите от военния конфликт в Южна Осетия
Международният комитет на Червения кръст МКЧК отправи апел към страните - участнички в конфликта
Международният комитет на Червения кръст МКЧК отправи апел към страните - участнички в конфликта, да предоставят на хуманитарните организации достъп до засегнатите райони, за да могат те да окажат помощ на болните и ранените. Призовават се и всички участници в конфликта да спазват принципите на международното хуманитарно право и да разграничават стриктно цивилните граждани от участниците във войната.
МКЧК продължава да бъде в пряк контакт със страните в конфликта и непрекъснато полага усилия да придобие по-пълна информация за хуманитарната ситуация в региона. МКЧК поддържа постоянни консултации с Грузинския и Руския Червен кръст и с Международната Федерация на Червения кръст. Постоянно се организират тристранни срещи в Москва и Тбилиси. Обсъжда се с различни национални дружества по какъв най-добър начин те могат да подпомогнат пострадалите от войната.
Чрез предварителен апел МКЧК набира 8 млн. швейцарски франка (7,4 млн. щатски долара) за оказване на неотложна помощ на 50 000 души, засегнати от конфликта. Днес чартърен самолет на МКЧК транспортира медицински и санитарни материали и питейна вода в зоната на конфликта. Също така е създадена полева болница, в която ще работят медицински служители от Норвежкия Червен кръст. В готовност е още една полева болница на Финландския Червен кръст.
МКЧК изпрати нота до националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец, в която се дават подробности за ситуацията в Южна Осетия и за действията на МКЧК в конфликтния район.
МКЧК е поел цялата отговорност по координирането на помощите, предоставяни от Международното червенокръстко движение в съответствие със Споразумението от Севиля.
Българският Червен кръст следи с тревога ситуацията в зоната на военния конфликт. Поддържа контакт с Международния комитет на Червения кръст и с националните червенокръстки дружества на Русия и Грузия, които участват в предоставянето на хуманитарна помощ на населението в засегнатите от конфликта райони.
БЧК също има готовност да подпомогне изпращането на хуманитарна помощ за пострадалото население.