НОВИНИ

30.03.2011 г.
Обучителен семинар по проект „Разчупване на табута”
В гр. Марибор, Словения, се проведе обучителен семинар по проекта „Разчупване на табутата”, който е насочен към разпознаване и превенция на насилието над възрастни хора в техните домове.
Участие в него взеха партньори по проекта от 6 европейски държави (Австрия, Белгия, Германия, Португалия, Словения и България) - по двама обучители от държавите, участващи в проекта, и двама опитни експерти от Великобритания и Австрия. Целта на обучението бе да се тестват всички модули на обучителната програма, изготвена от партньорите по време на проекта. Българските представители Ева Милушева и Десислава Илиева, от дирекция „Социално-здравна политика” на БЧК, участваха много активно в семинара, като, освен изготвянето на определени модули, на тях им бе гласувано доверие да ръководят и отделни сесии на семинара. С всички поети ангажименти те се справиха много добре.
На 31 март т. г. се проведе и работна среща, в която участваха само партньорите по проекта. На нея бяха дискутирани въпроси, свързани с детайлното планиране за следващите действия. Всички участници изразиха огромното си удовлетворение от обратната информация, получена от експерти и обучители, както и от високото професионално ниво и ангажираност на всички участници.