НОВИНИ

29.07.2008 г.
Шанс за достоен живот
БЧК–Бургас, в партньорство с община Созопол, стартира проект “Подкрепа за достоен и независим живот”
БЧК–Бургас, в партньорство с община Созопол, стартира проект “Подкрепа за достоен и независим живот” по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Стойността на безвъзмездната помощ е 70 720 лв. Проектът има за цел да създаде условия за независим живот и преодоляване на социалната изолация на 30 самотни възрастни хора със затруднено самообслужване. Продължителността му е една година. „Подкрепа за достоен и независим живот” ще допринесе също и за издигане обществения статус и престижа на професиите социален работник и домашен помощник, както и за цялостното подобряване на достъпа до социални услуги в Созопол. Това е първият проект по оперативните програми на ЕС, който БЧК печели като бенефициент.