НОВИНИ

21.03.2011 г.
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ
за действията на Японския Червен кръст и на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец
Екип на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП) е в Япония и оказва съдействие на Японския Червен кръст (ЯЧК). Храна, медикаменти и материали от първа необходимост се доставят по разчистените от армията пътища, а за най-спешните доставки се използва хеликоптерното звено на ЯЧК. МФЧК/ЧП разполага с хуманитарна помощ за 20 000 семейства, която ще бъде раздадена при поискване. Международният комитет на Червен кръст (МКЧК) е създал специален сайт за издирване на изчезнали хора - http://www.familylinks.icrc.org.

Японският Червен кръст, чийто почетен президент е Нейно Величество императрицата на Япония, а президентът Тадатеру Коное, е президент и на МФЧК/ЧП, разполага с голям брой доброволци, повечето от които са със специализирана подготовка. Над 230 екипа на ЯЧК за действия в отговор на бедствия правят оценка на нуждите, оказват медицинска и първа помощ, здравни грижи и психосоциална подкрепа. ЯЧК разполага с болници, кръвни центрове и колежи за медицински сестри.
Националното дружество продължава активно да съдейства на държавните институции и участва в спасителните операции, въпреки затруднената логистика и други усложняващи хуманитарната ситуация фактори.
Доброволците на ЯЧК подпомагат евакуираните, раздават хуманитарна помощ, топла храна, хигиенни материали, предоставя се медицински транспорт. До момента са раздадени над 383 000 одеяла, над 5 млн. литра бутилирана вода, осигурени са над 3000 мобилни тоалетни, предоставено е над 4 700 000 литра гориво. Започнало е производство на сглобяеми къщи, като се очаква до 2 месеца да бъдат построени и предоставени повече от 30 000.

ЯЧК е разположил в центровете с евакуирани 115 медицински екипа, с повече от 800 члена, вкл. медицински персонал – лекари и сестри. Организацията е разгърнала полеви и мобилни клиники, които предоставят първа помощ, медицинска и психосоциална подкрепа на пострадалите. ЯЧК има над 2000 обучени да оказват първа психосоциална помощ. Психологична подкрепа ще е необходима за дълъг период от време тъй като хиляди хора се намират в състояние на стрес. Във всеки екип на Червения кръст, работещи на терен, има по една медицинска сестра – психолог. Тези екипи ще играят изключително важна роля, давайки възможност на оцелелите да споделят чувствата си на притеснение, болка или страх, поради загубата на близки хора. Възрастното население също е тежко засегнато и получава специални грижи, свързани с хронични заболявания и други заболявания причинени от бедствието като хипотермия и пневмония.
Във всички 47 региони (префектури) има звена на ЯЧК и складове със стоки от първа необходимост за бедствени ситуации.

Българският Червен кръст продължава набирането на средства по специално разкритата от организацията банкова сметка в подкрепа на пострадалите от земетресението в Япония:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN: BG 64 UNCR 7630 1078 6609 13;
BIC: UNCRBGSF;
БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
(За пострадалите от земетресението в Япония).


До момента по банковата сметка са набрани близо 50 000 лева.

Активиран е и кратък номер 1255 (за трите мобилни оператора) за набиране на парични дарения чрез SMS съобщения.
Дарения могат да се направят и on-line на интернет страницата на БЧК – www.redcross.bg.


В централата на БЧК и в областните червенокръстки организации непрекъснато постъпват запитвания за актуалните нужди и възможностите за дарения. Националното дружество приема с благодарност финансови средства, които ще бъдат предоставени по специална банкова сметка на Японския Червен кръст за дейностите, свързани с подпомагане на засегнатите от природното бедствие и за възстановителните работи след острата фаза на бедствието.

Българският Червен кръст поддържа непрекъсната връзка с Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец www.ifrc.org и с посолството на Япония у нас и ще информира периодично чрез медиите българските граждани за размера на набраните помощи.