НОВИНИ

12.03.2011 г.
Земетресението в Япония и последвалите вълни цунами
Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец /МФЧК/ЧП/ поддържа постоянна връзка с Японския Червен кръст и наблюдава ситуацията отблизо.
Японският Червен кръст извършва оценка на щетите от разрушенията и наводненията и на нуждите от подпомагане. До този момент не се е обърнал за помощ към Международното движение на Червения кръст.
МФЧК/ЧП е изпратила 20 000 палатки и 11 екипа в Япония, като има готовност да изпрати други нехранителни материали при поискване от Японския Червен кръст.
Мрежата на Червения кръст и Червения полумесец в момента е изключително ценна. При продължаващата заплаха от цунами националните дружества в района разпространяват съобщения за ранно оповестяване на населението, координирано с националните власти; подпомагат евакуацията на населението от рисковите райони; активират своите планове за бедствени ситуации и екипите си за помощ при бедствия за животоспасяващи действия при нужда.
Ресурсите на Червения кръст за действия при бедствия са напълно мобилизирани в целия регион. Поуките и опитът от действията в отговор на вълните цунами в Индийския океан през 2004 г. в момента се прилагат на практика. Нужната информация успешно достига до тези, които най-много се нуждаят от нея, и им позволява да избегнат опустошителните вълни, преди да са достигнали сушата. Осигуряват се доброволци за оказване на Първа помощ и за други дейности.
На този етап Българският Червен кръст следи тревожната ситуация и е в готовност при поискване на помощ от Японския Червен кръст и обявяване на Апел от МФЧК/ЧП да се включи, съобразно нуждите и възможностите си, в подкрепа на пострадалото население в Япония.