НОВИНИ

28.02.2011 г.
Училище по първа помощ на БЧК
Професионално образование и квалификация за немедицински специалисти в спешната медицинска помощ /Парамедици/
Модерната спешна медицинска помощ се извършва от специално обучени за целта кадри, които в англоезичните страни се наричат парамедици. Това са специалисти, които пътуват с линейките и оказват животоспасяващи действия на пострадалия на мястото на инцидента, стабилизират жизнените му показатели и го транспортират до най-близкото лечебно заведение за най-кратко време. В спешните отделения на болниците пациентите вече се поемат от лекарите и получават необходимата им медицинска грижа.
Този подход гарантира бързо реагиране на спешни случаи при ефективно използване на човешките и финансовите ресурси в здравеопазването.
Парамедиците преминават три степени на обучение, което дава възможност за придобиване на нова професионална квалификация на завършилите средно образование български граждани. Максималният срок на обучение на най-високата степен е две години, през които практическите занимания и стаж в реални условия са изключително сериозно застъпени.
Българският Червен кръст съвместно с Германски Червен кръст област Баден-Вюртемберг изграждат учебното заведение съгласно утвърдените в Европа и света стандарти за подготовка на немедицински кадри в спешната медицинска помощ и други специализирани служби. Училището е разположено в Националния учебен център на БЧК, официално лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение НАПОО в с. Лозен /край София/. Програмите за първите две степени са предоставени в НАПОО, а последната степен изисква вписването на нова професия – парамедик в Националния класификатор на професиите и длъжностите в България.
Благодарение на експертната и финансовата помощ на Германски Червен кръст, както и на правителството на Германия - област Баден-Вюртемберг, в България са осигурени необходимото оборудване, учебни помагала и подготовка на обучители, което гарантира високо качество на учебния процес и дава възможност за ефективна подготовка на курсистите.
Обучението на нови немедицински кадри за нуждите на спешната медицинска помощ в България и въвеждането на тази световна практика у нас ще даде възможност да се подобри качеството на здравното обслужване при внезапно възникнали инциденти и ще допринесе за по-оптимално използване на лекарите при спешни случаи.
Създаването на Училище по първа помощ на БЧК има за цел да подготви кадри, които да се включат в организирането на модерна спешна медицинска помощ у нас и по този начин да се отговори на нуждите на все по-динамично развиващо се българско общество.