НОВИНИ

10.02.2011 г.
Меморандум за сътрудничество
Българският Червен кръст и фондация „Електронно здравеопазване България” подписаха меморандум за сътрудничество
Председателят на Българския Червен кръст Христо Григоров и председателят на фондация „Електронно здравеопазване България” Иван Костов днес подписаха меморандум за сътрудничество между двете организации като отчитат водещата роля на комуникационните технологии в развитието на съвременното общество и необходимостта от по-бързото им въвеждане в здравеопазването и медицинското обслужване на гражданите. Те заявиха своята готовност за сътрудничество и общи действия в популяризирането и развитието на електронното здравеопазване като основен стълб в здравната система в България.
БЧК и фондацията „Електронно здравеопазване България” ще обменят опит във връзка с навлизането на информационните и комуникационните технологии в медицината; ще предлагат съвместно образователни услуги, квалификационни курсове и програми; ще осъществяват заедно консултантска дейност; ще провеждат съвместни инициативи за популяризирането на чуждестранния опит в здравеопазването, здравното обслужване на гражданите и използването на информационните технологии в тази сфера и др.