НОВИНИ

09.02.2011 г.
Българският Червен кръст и Българският лекарски съюз подписаха споразумение за сътрудничество
Рамковото споразумение има тригодишен срок.
Председателят на Българския Червен кръст Христо Григоров и председателят на Българския лекарски съюз д-р Цветан Райчинов днес подписаха споразумение за сътрудничество между двете организации.
БЧК и БЛС ще си сътрудничат като осъществяват съвместни инициативи за по-ефикасна реализация на общите си цели и задачи, вкл. координиране на единни позиции и предложения (в т. ч. и за законодателни промени). Двете организации ще разработват и осъществяват в рамките на своите компетенции съвместни проекти и програми на национално и международно равнище и взаимно ще подпомагат и подкрепят конкретните си и специфични дейности.
БЧК и БЛС имат дългогодишно сътрудничество и редица общи инициативи. Подписаният днес документ официално регламентира бъдещите съвместни действия от взаимен интерес.