НОВИНИ

02.02.2011 г.
БЧК помага на българо-турската граница
Доброволци раздават топли напитки и хигиенни материали
Във връзка със създалите се затруднения по контролно-пропусквателните пунктове на българо-турската граница Българският Червен кръст мобилизира своите доброволци за оказването на помощ и подкрепа към чакащите с часове шофьори и придружаващите ги хора. Действията на доброволците се осъществят съгласувано с държавните структури за реакция при бедствия, аварии и катастрофи.
Доброволци и щатни служители на БЧК – Ямбол заминаха за пункта при Лесово и ще раздават топли напитки и хигиенни материали.
От БЧК - Малко Търново за граничния пункт заминаха доброволци. За там пътуват и членовете на Доброволния отряд за действие при бедствия, аварии и катастрофи на БЧК – Бургас.
На „Капитан Андреево – Капъкуле” са изпратени доброволци на БЧК – Хасково с топли напитки. За малките деца, преминаващи границата, са осигурени закуски.
Всички доброволчески екипи са готови да оказват при нужда първа долекарска помощ. Те поддържат връзка и с центровете за спешна медицинска помощ за транспортиране на болни и ранени, ако се наложи.
За хуманитарното подпомагане на чакащите на границата ще ви предоставим при нужда допълнителна информация.