НОВИНИ

18.10.2010 г.
Започва третият транш на програмата “Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз на социално слаби лица”
В периода 18 октомври – 12 ноември 2010 г. Българският Червен кръст ще раздава хранителни продукти от третия транш на програмата “Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз на социално слаби лица”.
В периода 18 октомври – 12 ноември 2010 г. Българският Червен кръст ще раздава хранителни продукти от третия транш на програмата “Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз на социално слаби лица”. Бенефициенти по програмата са всички български граждани, които са получавали енергийни помощи от държавата през зимния период на 2009/2010 г., а поименните списъци са изготвени от Агенцията за социално подпомагане.
По време на третия транш на 257 975 души в цялата страна ще бъдат раздадени общо 4 085 947кг хранителни продукти, като всеки правоимащ бенефициент ще получи по 2 кг. брашно; 6 кг. ориз; 2 кг. захар; 1,2 кг. макарони; 1 кг. спагети; 0,200 кг бисквити.
Програмата „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз на социално слаби лица” се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и се прилага от Държавен фонд „Земеделие”. При реализирането й участие вземат и местните власти и РИОКОЗ.
След края на програмата хранителните продукти на неявилите се хора ще бъдат предоставени на социални заведения за деца и възрастни, специални училища и лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ.