НОВИНИ

18.01.2011 г.
БМЧК започна реализирането на програма за предоставянето на услуги и подкрепа на деца и млади хора, напускащи социалните заведения
Проектът “Програма за предоставяне на услуги и подкрепа на деца и млади хора, напускащи социалните институции” се реализира с финансовата помощ на фондация „Велукс”
Проектът “Програма за предоставяне на услуги и подкрепа на деца и млади хора, напускащи социалните институции” се реализира с финансовата помощ на фондация „Велукс” и в партньорство с Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (Зона Европа) в периода 1 декември 2010 г. – 30 ноември 2014 г.
Проектът е разделен на две основни части. Първата се състои в откриване на консултативен център по приемна грижа, като основната цел е насърчаване и популяризиране на приемната грижа в България. Центърът ще работи с потенциални и настоящи приемни родители в партньорство с доброволците на организацията и институции и неправителствени организации, имащи отношение към приемната грижа. Основни дейности на центъра са проучването на нагласите на обществото по отношение на приемната грижа, провеждане на обучения за бъдещи приемни родители, лобиране пред държавата за промяна на законодателството за подкрепа на приемната грижа. Очакваният резултат от дейността на консултативния център е повишено познание и положителна нагласа към приемната грижа, увеличен брой приемни родители и редица обучения за настоящи и бъдещи приемни семейства, както и за доброволци.
Втората основна част на проекта е създаването на защитено жилище за млади хора, напускащи социалните институции за постигане на успешната им интеграция и ресоциализация. Капацитетът на жилището е 12 души, като всеки може да бъде настанен в него за не повече от година. Целта на престоя в защитеното жилище е да се развият житейски и професионални умения на младите хора, да се създадат партньорства с корпоративния сектор за обучение и стаж на настанените в жилището. Планирано е продължаващо обучение за младите хора чрез менторски програми за подготовка за приемни изпити във висши учебни заведения и чрез професионалните обучения, предоставяни от агенцията по заетостта. Всички, настанени в жилището младежи, ще имат възможността активно да се включат във дейностите на БМЧК, заедно с доброволците на организацията.

За контакти:
Анна Ризова, координатор
Тел.: +359 2 81 64 888
Тел. /факс: +359 2 81 64 780
e-mail: a.rizova@redcross.bg