НОВИНИ

03.08.2008 г.
Разпределяне на храните от интервенционните запаси на ЕС
Приключи раздаването на брашно от първия транш на програмата “Предоставяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз”.
След получено съгласие от Разплащателната агенция – ДФ”Земеделие”, раздаването бе удължено с две седмици и се осъществи от 16 юни до 18 юли 2008 г. Най-успешно протече кампанията в малките населени места, в повечето от които освен доброволците на БЧК, активно участие взеха и представители на местната власт. Областните ни организации срещнаха трудности в големите градове, където в пунктовете за раздаване много от бенефициентите не се явиха. Освен това, в списъците на Агенцията за социално подпомагане бяха включени и голям брой починали лица – между 6-10% за всяка област. По предварителни данни, раздаденото в страната брашно е 78,8% от предвиденото.
Като партньор на държавата за реализиране на програмата, Българският Червен кръст ще продължи раздаването на храните. На 11.08.2008 г. стартира вторият транш, който ще приключи на 10.09.2008 г. Отново ще се раздава само брашно, а броят на бенефициентите ще се увеличи, тъй като от Агенцията за социално подпомагане са предоставени допълнителни списъци с пропуснати правоимащи.