НОВИНИ

28.11.2010 г.
Приключи хуманитарната програма с храни от Евпопейския съюз
Успешно приключи програмата „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз на социално слаби лица” за 2010 г.
Успешно приключи програмата „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз на социално слаби лица” за 2010 г. Прилагането й се осъществи от Държавен фонд - Разплащателната агенция, а на БЧК като партньор бе възложено раздаването на продуктите.
На три транша в 26 склада на БЧК бяха доставени общо 10 003 000 кг хранителни продукти /брашно, захар, ориз, спагети, макарони и бисквити/.
Разкрити бяха общо 303 раздавателни пункта в цялата страна, в които по враме на трите транша бенефициентите получаваха полагащите им се количества продукти. Подлежащите на подпомагане лица бяха определени с Наредба №18 на Министерство на земеделието, Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика, а поименните списъци бяха изготвени от Агенцията за социално подпомагане. В тях намериха място бенефициенти, които са получавали енергийни помощи от държавата в периода 2009/2010 година.
На над 230 000 социално слаби лица бяха раздадени общо 8 894 000 кг продукти, като всеки един бенефициент, явил се в раздавателните пунктове на БЧК или посетен от доброволец на организацията, получи общо по 38,4 кг. хранителни продукти
Останалите 1 109 000 кг продукти бяха раздадени на социални заведения и държавни психиатрични болници, по предварително одобрен от Държавен фонд „Земеделие” списък.