НОВИНИ

19.01.2024 г.
Център за интегрирани услуги беше открит в Ямбол
Център, който осигурява на своите ползватели не просто място за временно настаняване и изхранване, но и условия, близки до домашната среда, както и изключително важните социално-здравна, психологическа и юридическа подкрепа беше официално открит в Ямбол. Той е изграден в рамките на проект „На фокус - националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г. с програмен оператор Дирекция „Международни проекти“ на МВР, а партньори са Българският Червен кръст, Държавната агенция за бежанците при Министерския Съвет и сдружение „Евроклуб Жена“. Специални гости бяха зам.-областният управител Николай Костадинов, зам.-кметът на Община Ямбол Васил Александров, председателят на Общинския съвет Антон Шиков, зам.-председателят на БЧК Стойчо Стойчев, генералният директор на БЧК проф. д-р Красимир Гигов, директорът на отдел „Миграция“ към ОД на МВР-Ямбол Татяна Павлова, Оксана Легка от Мати Украйна, както и представители на различни институции, организации и местната общност. 

„Въоръженият конфликт в Украйна показа, че нито една държава в Европа не беше напълно подготвена да реагира на огромния поток от жени и деца, търсещи спасение и сигурност. Ето защо, работата на Центъра е фокусирана върху най-уязвимите групи - малолетни или непълнолетни лица, непридружени, хора с увреждания, възрастни, самотни родители и хора, подложени на мъчения и различни форми на насилие“. Това каза по време на церемонията генералният директор на БЧК проф. д-р Красимир Гигов. Той подчерта, че по-голямата част от лицата с предоставена временна закрила са самотни родители – майки с деца и хора със специфични нужди. „Отчитайки тяхната уязвимост и необходимостта от навременна и специализирана подкрепа, дейността на Центъра е насочена именно към тях“, допълни още проф. Гигов.

Дългогодишните традиции в хуманитарното подпомагане на БЧК-Ямбол изтъкна директорът на Областния секретариат и ръководител на проекта инж. Митко Филипов. Той припомни, че Българският Червен кръст подпомага украинските граждани от първите дни на конфликта, както и усилията на организацията да подготви и реализира настоящия проект.

Важността на проектните дейности подчертаха и заместник-областният управител на област Ямбол Николай Костадинов и заместник-кметът на Община Ямбол Васил Александров. Представителите на местната власт изразиха и пълна подкрепа за тяхната реализация.

Ужасът на войната припомни Оксана Легка от Мати Украйна. Тя благодари на местната общност,  на Община Ямбол и специално на Българския Червен кръст за подкрепата и акцентира върху личните истории и страдания на хората, както и върху психосоциалната подкрепа и медицинската помощ, оказвана на украинските граждани. “Дейностите, залегнали в проекта са естествено продължение на това, което Червения кръст и други организации правят от самото начало на военните действия в Украйна“, подчерта тя.

По време на церемонията един от ползвателите на Центъра – пенсиониран филолог и преподавател, пристигнал в България заедно със своята съпруга и техния син със специфични потребности, прочете изключително емоционално стихотворение, написано от него с благодарност към българския народ и БЧК за оказаната подкрепа.

Събитието предостави възможност на всички гости да разгледат новооткрития Център, да се запознаят с дейностите по проекта, както и да общуват директно с настанените там деветима украински граждани и да научат техните истории. 

Дейностите предвидени в проекта „На Фокус“ се реализират на територията на цялата страна, като основен акцент се поставя на югоизточна България. Обединявайки и синхронизирайки експертизата и възможностите на партньорите, проектът цели да повиши капацитета на представители на неправителствените организации, държавни/публични органи, институции, общини, работещи в областта на убежище и миграция, както и на предоставящите различни услуги на граждани на трети държави, чрез включването им в обучения. В края на 2023 г. в Бургас приключи курсът по български език (ниво А1) за украински граждани с временна закрила, като са предвидени още два подобни курса.