НОВИНИ

28.12.2023 г.
Българският Червен кръст придоби Международна атестация по Първа помощ
Българският Червен кръст придоби Международна атестация по Първа помощ за курсовете по първа помощ за кандидат-водачи на МПС. От 2008 година програмите за обучение на БЧК са сертифицирани за качество от Европейския референтен център по първа помощ - Париж, Франция (ЕFAC) и удостоверенията, издадени от Червения кръст, са валидни в Европейския съюз за 5-годишен период.

Писмото, подписано от д-р Паскал Казан – ръководител на Глобалния Референтен център по Първа помощ на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец(МФЧК/ЧП), с което се присъжда Международната атестация по първа помощ, е придружено от специален печат, който се поставя на удостоверенията на преминалите курса и който указва, че е в съответствие с Насоките по Първа помощ на МФЧК/ЧП.