НОВИНИ

11.01.2024 г.
Обучение на парамедици
Срок за подаване на документи до 29.02.2024г.
Национален учебен център на БЧК в партньорство с  Център за професионално образование „Прогрес и знание”, стартира обучение по професия „Парамедик – транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения” трета степен на квалификация.

Обучението ще започне през март 2024г. и ще се проведе по програма съобразена с Държавните образователни изисквания и утвърдена от НАПОО, с продължителност 960 учебни часа, разпределени в три семестъра, дневна форма на обучение /съботно-неделна/. 

- Първи семестър / теоретична подготовка/;

- Втори семестър /практическа подготовка/;

- Трети семестър /стажантска програма/, ще се провежда в Център за спешна медицинска помощ – София.

Успешно издържалите държавния изпит по теория и практика ще получат свидетелство за упражняване на професията.

Цената на обучението за целия курс е 2900/две хиляди и деветстотин/ лева  платими на четири вноски. Първа вноска – 800лв. при подаване на документите и 3 вноски по 700лв. в началото на всеки семестър.

Срок за подаване на документи до 29.02.2024г. Записване за участие в курса се извършва в ЦПО Прогрес и знание“ с адрес гр. София, ул. „Филиповско шосе“ 1, или в ЦПО към Български Червен кръст, с адрес НУЛЦ на БЧК: с. Лозен, ул. „Половраг” 31. 

 

Необходими документи:

1. Заявление /образец/

2. Диплома за средно образование /оригинал и копие/

3. Лична карта 

4. Шофьорска книжка /категория В, М/

5. Медицинско свидетелство

6. Снимки – 4бр. паспортен формат

7.     Документ за платена такса /първа вноска/ 

 

Заплащане на такса за участие в курса се извършва на каса в НУЛЦ на БЧК – Лозен, с адрес: с. Лозен, ул. „Половраг” 31, или по банкова сметка:
БАНКА – UNICREDIT BULBANK

IBAN: BG98UNCR96601010037800

BIC: UNCRBGSF

 

За повече информация – 0879 86 44 67; 0876 44 97 25; 0882 98 89 02; 0889 60 12 20

e-mail: progressiznanie@gmail.com; nulc_lozen@redcross.bg