НОВИНИ

10.10.2023 г.
СВЕТОВЕН ДЕН НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ

На 10 октомври отбелязваме Световния ден на психичното здраве, който тази година преминава под мотото „Психичното здраве е универсално човешко право“. За първи път Денят се чества през 1992 г., по инициатива на Световната федерация по психично здраве и цели повишаване информираността на обществото за важността на психичното здраве, както и за борбата против стигматизирането на психичните заболявания. 


Българският Червен кръст осъществява дейности по оказване на първа психологична помощ и психосоциална подкрепа на уязвими групи от 1999 г. Организацията продължава да развива капацитета си в посока повишаване на квалификацията на своите доброволци за предоставяне на качествена и навременна психосоциална подкрепа на уязвими групи. Обучени са хиляди доброволци, създадени са екипи от професионалисти за оказване на първа психологична помощ и психосоциална подкрепа, обучени по методология на МФЧК/ЧП

Осигуряването на ефективни програми по психосоциална подкрепа и психично здраве на ранен етап при спешни хуманитарни ситуации е една от най-важните дейности за намаляване на трайното страдание на населението и БЧК работи активно в тази посока повече от 24 години. Разкрит е Контактен център за психосоциална и психологична подкрепа, като на тел. 080011466 всеки нуждаещ се може да получи безплатна професионална помощ, оказана от обучени професионалисти. Повече от 100 психолози, доброволци на организацията, са до най-уязвимите лица в случай на бедствия и кризи от различен характер. 

Българският Червен кръст отбелязва Световния ден на психичното здраве в София и страната с различни инициативи, които ще представят дейността на организацията в тази насока.