НОВИНИ

20.09.2023 г.
НАЦИОНАЛНО ПАРТНЬОРСКО УЧЕНИЕ НА БЧК
за реакция при земетресение

„Мащабно бедствие, предизвикано от разрушително земетресение с епицентър в близост до София, връхлита България. Първоначалните данни сочат, че 300 души са загинали, над 150 000 се нуждаят от помощ, а засегнатите са повече от 200 000”.

За щастие, това не е реална ситуация, а част от сценария на Националното учение на БЧК – „Лозен-23“, което ще се проведе от 21 до 24 септември 2023 г. в Националния логистичен учебен център на организацията в с. Лозен. Освен партньорски институции, в учението ще се включат и участниците в международния курс на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП) за „Незабавна оценка на нуждите и планиране в бедствени ситуации“.

„Щетите за местната инфраструктура са мащабни и имат сериозни екологични измерения. Временно е затворено Летище - София, нарушени са комуникациите, повредени са електроснабдителната мрежа и водопреносната система, което поставя в риск здравето на над 2 млн. души. Постъпила е информация за наводнения вследствие на пропукване на язовирната стена. Поискана е международна помощ и БЧК се обръща към Международната федерация, която изпраща мобилни екипи. Отправено е и искане за съдействие в рамките на партньорската мрежата „Съседите помагат първи“, гласи още сценарият на тренировката.

В симулацията, която ще се проведе в реални условия, ще се включат 160 професионалисти от БЧК, екипи на ПСС с кучета за издирване, ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”, екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столична община, представители на Единната спасителна система и Общинска полиция, както и 30 участници от други национални дружества на Червения кръст, част от курса на МФЧК/ЧП.

Целта на учението е да се повиши капацитета на организацията за действия в кризисни и бедствени ситуации, отработване на координация и взаимодействие между доброволните екипи на БЧК и партньорите.