НОВИНИ

15.12.2022 г.
Започна предоставянето на финансовата помощ за най-пострадалите домакинства в наводнените села на територията на община Карлово.

Средствата могат да бъдат получени в пощенските клоновете на „Български пощи“, които в рамките на споразумение, подписано с БЧК, безвъзмездно предоставят услугата по превода на финансовите средства. Заявленията за финансово подпомагане се подават в кметствата на селата Каравелово, Слатина, Богдан, Христо Даново и Войнягово от собствениците на засегнатите имоти. 390 домакинства /1179 човека/ в селата Каравелово, Слатина, Богдан, Христо Даново и Войнягово, ще получат безусловна финансова подкрепа в размер на 940 лв. за покриване на най-належащи разходи, вкл. закупуване на нова битова техника, мебели и строителни материали.

Средствата, на обща стойност 581 000 лв., са представени след искане, което БЧК отправи към Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец по линия на Фонда за незабавно подпомагане при бедствия, поради големия мащаб на щетите в община Карлово.

Българският Червен кръст ще подпомогне общо 5000 души на територията на община Карлово с хигиенни пакети с препарати за почистване и дезинфекция на наводнените къщи. Продължава и оказването на психосоциална подкрепа на пострадалите. Ще бъдат отпечатани и информационни материали, предвидени са и посещения на екипи на БЧК в учебни заведения на територията на община Карлово, с цел обучение за готовност и реакция при бедствия, аварии и кризи. 

#БЧК #IFRC #помощ  #Карлово