НОВИНИ

07.12.2022 г.
Българският Червен кръст и Националното представителство на студентските съвети подписаха споразумение за съвместни инициативи

Българският Червен кръст и Националното представителство на студентските съвети в Република България подписаха споразумение за провеждането на съвместни инициативи в областта на доброволчеството, оказването на първа помощ, кръводаряването и други теми, свързани с младите хора в България. Споразумението е за период от една година и ще подпомогне водената от ръководствата на двете организации политика за прозрачност, както в неправителствения сектор, така и в работата с институциите в страната. Ще се търсят и възможности, насочени към развитието на потенциала на младите хора в България и ангажирането им в обществено значими каузи и дейности.

Споразумението беше подписано от Стели Джамбазова, председател на Българския младежки Червен кръст и член на Националния съвет на БЧК и Даниел Парушев, председател на националната студентска организация. На церемония присъстваха директорът на Дирекция БМЧК Диляна Димитрова, Михаил Иванов – член на Изпълнителния съвет на БМЧК, Станимир Бояджиев – съветник по международната дейност и сътрудничеството на НПСС и председател на БМЧК в периода 2017 – 2021 година, Антонио Дачовски и Стоян Иванов – членове на Контролния съвет на Националното представителство на студентските съвети.