НОВИНИ

21.09.2022 г.
Деца демонстрираха как да се пазим от травми на пътя

Демонстрация как да се предпазим от инциденти на пътя, организира БЧК-Ямбол по повод 21 септемвриЕвропейски ден без загинали на пътя. В специално автоградче на велоплощадката, деца показаха, чрез приложно колоездене, каква трябва да е превенцията на пътния травматизъм. Площадката включва задължителни елементи от реалната пътна обстановка-знаци, светофари и пешеходци.  

Доброволци на Българския Младежки Червен кръст демонстрираха първа долекарска помощ на пострадало лице при пътно транспортно произшествие. Те показаха уменията си за спиране на кръвотечение и обездвижване на долен крайник при спазване на всички правила, съгласно Спасителната верига за оказване на първа помощ.

„За да имаме успех в превенцията е необходимо, като институции да изпълняваме ангажиментите си, но трябва и като граждани да изразяваме активна позиция срещу нарушителите на правилата за движение по пътищата“, посочи д-р Живка Димитрова, началник отдел "Здравна политика и първа помощ" в дирекция „Социално-здравна политика“ на БЧК, по време на среща между институции, партньорски организации и медии. Всички се обединиха около идеята, че семейството е важен фактор за намаляване на пътния травматизъм и е необходимо да се работи с него за постигане на добри резултати. От водещо значение е да се създава култура в децата за превенция на пътния травматизъм още в семейството, посочиха още участниците в срещата, която се проведе под мотото „Остани жив! Пази живот!“ в рамките на инициативата Дните на безопасността на пътя за отбелязване на 21 септември – Европейски ден без загинали на пътя.