НОВИНИ

09.09.2022 г.
Председателят на БЧК акад. Григоров получи наградата на Югоизточноевропейския медицински форум
за цялостен принос на БЧК в помощ на българските граждани

Председателят на Българския Червен кръст акад. Христо Григоров получи наградата на Югоизточноевропейския медицински форум за цялостен принос на БЧК в помощ на българските граждани в ключови и критични моменти. Признанието към Червения кръст е и за бързите и адекватни действия на екипите на БЧК в първите часове след наводненията на територията на община Карлово през изминалите дни. По време на 11-тия международен медицински конгрес на Югоизточноевропейския медицински форум, който се проведе в гр. Пловдив, акад. Григоров посочи, че Българският Червен кръст е там, където хората имат нужда от подкрепа и в лицето на БЧК винаги ще имат приятел, който веднага ще се отзове. Темата на медицинския форум тази година е „Обществено здраве – национални, регионални и европейски приоритети“. Акад. Григоров подчерта, че Българският Червен кръст винаги е работил и занапред ще продължи да отстоява каузата за подобряване качеството и правото на достъп до здравни услуги на всички нуждаещи се.