НОВИНИ

30.06.2022 г.
X Национално състезание по първа помощ
Повече от 150 участници ще се включат в състезанието на БМЧК в НУЛЦ, с. Лозен

След 2-годишно прекъсване, наложено от противоепидемичните мерки в страната, на 3 юли 2022 г. (неделя) от 9:30 ч. в Националния учебно-логистичен център на БЧК в с. Лозен, ще се проведе юбилейното X Национално състезание по първа помощ на Българския младежки Червен кръст.


В състезанието ще участват 23 отбора и над 150 състезатели от цялата страна на възраст над 15 г. Чрез специални симулативни задания в различни пунктове ще бъде оценявана подготовката им по първа долекарска помощ, първа психологична помощ и психосоциална подкрепа. Състезателите ще демонстрират готовността и уменията си за реакция при бедствия, аварии и кризи, в т.ч. техники за транспортиране на пострадали и тяхното обгрижване.


Откритите пространства на тренировъчния център ще се превърнат в  специализирани пунктове, на които състезатели, статисти, съдии и други подготвени специалисти реалистично ще пресъздадат ситуации от ежедневието, в които е изключително важно да бъдем добре подготвени.


Уменията на участниците ще бъдат оценявани от съдийска колегия с главен съдия д-р Благомир Здравков, директор на СБАЛ по Детски болести „Проф. Д-р Иван Митев“ ЕАД.