НОВИНИ

22.06.2022 г.
БЧК подкрепя кампанията #ClimateConnect
Глобален разговор за въздействието на изменението на климата върху живота на хората

Изменението на климата е най-спешната и характерна криза на нашето време. Какво е прякото ѝ въздействие върху живота на хората?

Много държави по света вече страдат от последствията от нея.

Ако изменението на климата засяга всички, навсякъде, то влиянието му върху уязвимите и бедни общности е още по-опустошително. Кризата в областта на климата е и хуманитарна криза.

Всяка година милиони хора са принудени да напуснат домовете си заради все по-честите бедствия, като наводнения, циклони, засушавания и горски пожари. Само през 2020 г. 30,7 милиона души са били вътрешно разселени заради бедствия, което е около 75% от всички хора, за които се смята, че са били вътрешно разселени през посочената година. До 2050 г. броят на хората, които ежегодно се нуждаят от хуманитарна помощ, може да нарасне до над 200 милиона.

През 2021 г. ЕС отпусна 150 милиона евро, за да помогне на общностите, засегнати от природни бедствия, да задоволят спешните си нужди, като хранителна помощ, здравеопазване, вода, хигиена, подслон и рехабилитация на основната инфраструктура. В допълнение, всяка година ЕС разпределя средно 50 милиона евро от средствата си за хуманитарни цели на годишна база за целенасочени действия за готовност при бедствия. Изменението на климата утежнява съществуващите хуманитарни кризи и понижава ефикасността на операциите по предоставяне на хуманитарна помощ.

Последните две години показаха, че държавите в цяла Европа също не са имунизирани срещу изменението на климата. От смъртоносни валежи и наводнения в Германия, Нидерландия и Белгия до горски пожари в Гърция и Испания – свързаните с изменението на климата бедствия стават все по-чести и унищожителни навсякъде по света.

С кампанията си #climateconnect ЕС иска да ангажира младите европейци в глобалния диалог относно последиците от изменението на климата за живота на хората.

За да разкрие как изменението на климата влияе на живота на младите хора от уязвими и изложени на риск от бедствия общности, #climateconnect представя личните истории на Карън от Доминикана, както и на Брита и Жаклин от Зимбабве. И в двете държави ЕС понастоящем предоставя пряка помощ, за да подкрепя готовността при бедствия, както и образователните програми, насочени към подобряване на отговора на местните общности при екстремни метеорологични събития.

Доминикана – както и много други малки островни нации по света – е изправена пред повтарящи се предизвикателства, свързани с екстремните метеорологични събития. От повишаването на морското равнище до все по-силните урагани, неблагоприятните събития, причинени от изменението на климата застрашават оцеляването на цели общности. Тези предизвикателства се добавят към съществуващите проблеми, пред които са изправени местните общности, включително голям брой мигранти от Хаити и Венецуела, които са избягали от бедността и насилието в родните си земи и сега са изложени на риска да бъдат допълнително изключени от операциите за реагиране при бедствия поради правния си и икономически статут.

Благодарение на хуманитарното финансиране от ЕС местните неправителствени организации могат да изпълняват конкретни проекти, насочени към изграждане на устойчивостта на местните общности спрямо екстремни метеорологични събития и внезапни извънредни ситуации. Към момента повече от 5000 деца на възраст от 5 до 17 години участват в обучения за намаляване на риска и за готовност при бедствия. Чрез тях по-младите поколения доминиканци се научават как да прилагат различни умения: от техники за повишаване на осведомеността, през евакуация, тренировки за реагиране при извънредни ситуации до обучения за оказване на първа помощ. Образоването на по-младите поколения е от решаващо значение за внасянето на знания в техните домакинства и за изграждане на устойчивост в цели общности.

В Зимбабве повишаващите се температури и тежките метеорологични условия водят до по-голяма вероятност от засушаване в много региони на страната, което води до проблеми като вътрешно разселване, продоволствена несигурност, недостиг на вода, повишен риск от епидемии и социални конфликти. Такъв е случаят и в района на Маникаленд, поразен от циклона Идай през 2018 г., който беше последван от тежка суша през 2019 г. Тук Европейският съюз финансира проекти, предлагащи основно образование на разселените от климата хора и бежанци, за да им помогне да се подготвят за бъдещи природни бедствия.

Открийте повече за кампанията #climateconnect: ec.europa.eu/climate-connect