НОВИНИ

19.06.2022 г.
Високо признание за БЧК

В Женева за периода от 19 до 21 юни 2022 г. се провежда 23-та сесия на Генералната асамблея на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП) и Уставните срещи на Движението, по време на които ще бъдат обсъдени приоритетите за следващите 2 години.

По време на форума представителите на 192-те Национални дружества избраха новото ръководство на Международната федерация. За нов четиригодишен мандат като президент на МФЧК/ЧП бе преизбран Франческо Рока. За вицепрезиденти бяха избрани: Боладжи Анани (Нигерия), Мигел Сиераалта (Венецуела), Маха Ал-Барджас (Кувейт) и Натя Лоладзе (Грузия). Петият вицепрезидент е служебен и се полага на държавата, в която се намира централата на Федерацията. Това е Бригита Гейдиент, зам.-председател на швейцарския Червен кръст.

Избран бе и нов Управителен съвет, който ще управлява дейността на федерацията през следващите 4 години. Освен президента и вицепрезидентите, в него влизат представители на 20 национални дружества. Признание за работата на БЧК бе изборът на главния секретар на организацията д-р София Стоименова, която ще бъде част от УС на МФЧК/ЧП.

Членовете на Генералната асамблея се събират на всеки две години, за да обсъдят бъдещото развитие на Международното движение, да проучат  начините, по които най-голямата хуманитарна мрежа в света може да увеличи усилията си за справяне с най-неотложните актуални хуманитарни проблеми, пред които е изправен светът.

Тази година мотото е „Локално действие, глобален обхват“, като делегатите ще обсъдят теми като доверие и почтеност, локализация, доброволчество и инвестиране в националните дружества.

Делегацията на Българския Червен кръст включва д-р София Стоименова, главен секретар,  Стели Джамбазова, член на НС на БЧК и председател на БМЧК, и Преслава Лилова, директор дирекция „Международно сътрудничество и проекти“.


Информация за Уставните срещи: Ден1 и Ден 2
 #RCRC22