НОВИНИ

13.06.2022 г.
Поведение при движение в гръмотевична буря.⚡
Планинска Спасителна Служба

  • Избягвайте движение по била и ръбове; пресичането на големи открити пространства също увеличава риска.

  • Не преминавайте през върхове или изолирани височини, дръжте се на разстояние от изолирани дървета, големи метални предмети, далекопроводи, реки и водни басейни.

  • Ако се намирате на било – напуснете го по най-бързия начин, като не пренебрегвате сигурността на придвижване.

  • Движете се на дистанция един от друг (няколко метра), а не в пакет.

  • Ако прецените, че е по-добре да изчакате края на бурята:

  • Спрете на сравнително безопасно място (не на било или друга изпъкнала форма на релефа).

  • Избягвайте единични дървета, постройки, необезопасени с гръмоотвод, извори или водни басейни.

  • Запазете дистанция от скалата при търсене на подслон.

  • Оставете поне на десетина метра от вас по-големите метални предмети.

  • Застанете в седнало положение (върху раницата или друга изолираща подложка) със събрани стъпала, коленете обхванати с ръце.