НОВИНИ

16.05.2022 г.
Партньор на БЧК отново с принос към дейността на организацията
Дарение по Благотворителната програма „Българските добродетели“

Българският Червен кръст получи дарение по Благотворителната програма „Българските добродетели“ на Група ГЕОТЕХМИН, основана от проф. дтн. инж. Цоло Вутов. Едно от нейните дружества - Геотрейдинг АД, дари на организацията ръчноводим електрически високоповдигач, който се ползва в Централната складова база в с. Лозен. Дарението е в допълнение на подкрепата от 250 000 лв., която четири дружества от Групата – Геотехмин, Елаците-Мед, Геострой и Геотрейдинг  оказаха за бедстващите граждани в Украйна през март.

Механизацията е изключително необходима - базата в Лозен има висока натовареност заради хуманитарната помощ, която БЧК предоставя чрез Украинския Червен кръст на пострадалите в Украйна, както и на намиращите се украинци в България.

Група ГЕОТЕХМИН е един от най-дългогодишните и големи дарители на БЧК, който винаги е оказвал своевременна помощ на хиляди нуждаещи се, подкрепяйки националните благотворителни кампании на организацията.

Дарението бе връчено на председателя на БЧК акад. Христо Григоров от изпълнителния директор на Геотехмин ООД г-н Доминик Хамерс.