НОВИНИ

04.05.2022 г.
Участие на БЧК в уставна среща - Европейска конференция на НД на ЧК/ЧП от Европа и Централна Азия

От 26 - 28 април в столицата на Грузия, се проведе уставна среща - Европейска Конференция на НД на ЧК/ЧП от Европа и Централна Азия, тя бе предхождана от консултативен процес.

В конференцията участваха президента на Федерацията- Фр.Рока, вице-президента за Европа- К.Киник, ген. директор- Дж.Чапагаин, ръководители на структури на МКЧК, Федерацията и НД от регион Европа.

Обсъжданията бяха фокусирани върху важни хуманитарни теми: Здраве и психично здраве, последствия от COVID-19, конфликта в Украйна; Миграция, закрила, трафик на хора; Изменение на климата, Харта за климата и ролята на НД .

Предвид на динамиката в ситуацията, двама представители на  БЧК: Д-р София Стоименова, главен секретар и Преслава Лилова, директор на дирекция „МСП“ участваха онлайн в обсъжданията по основните теми с изказвания пленарно и в 3-те уоркшопа.

Бе отбелязан напредъка по поетите ангажименти от предходната конференция в Казахстан /Almati Commitments/, дейностите свързани с битката с ковид, действията на НД и Движението свързани с продължаващия въоръжен конфликт на територията на Украйна и последствията. Подчертана бе важността на  хуманитарната дипломация и спомагателната роля на НД, бе представен доклад на Комитета по одит и риск, бе дадена информация относно подготовката на Общото събрание/ОС/ на Федерацията и Съвета на делегатите, които ще се състоят в края на м. юни. Изказана бе благодарност към НД за всеотдайната им дейност по отношение на справяне с пандемията и осъществяваните, многобройни дейности в тежката ситуация породена от конфликта в Украйна.

Бе изтъкната ролята на младите хора ангажирани във всички дейности и засилената им дейност по отношение на дейностите свързани със смекчаване и адаптация към изменението на климата.

Материалите по основните теми са приложени към настоящото съобщение като референтен материал, а също така и заключителните документи - Обещания от Тбилиси /Tbilisi Commitments/ и Изявление за конфликта в Украйна.

Срещата на мрежата на НД от Югоизточна Европа „Съседите помагат първи“ се отложи за следващ период, както и представянето на кандидатите за заемане на ръководни позиции и изборите, предвидени за провеждане по време на ОС на Федерацията.