НОВИНИ

07.03.2022 г.
ОТКРИВАНЕ НА КОНТРОЛНО-КОМУНИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГР. ВРАЦА
08.03.2022 г., 10 ч., в гр. Враца, ж.к „Дъбника“,

На 08.03.2022 г., вторник, 10 ч., в гр. Враца, ж.к „Дъбника“, бл. 34, партер, зам.-генералният директор на БЧК д-р Надежда Тодоровска и кметът на община Враца Калин Каменов официално ще открият първия в страната Контролно-комуникационен център (ККЦ) за предоставяне на услугите телеасистенция и телекеър. Те са подходящи за  възрастни хора над 50 г. с хронични заболявания и трайни увреждания.

Kонтролно-комуникационият център (ККЦ) е част от интелигентна система за независим живот, базирана на използването на персонални електронни устройства от потребителите, които дават възможност за дистанционно наблюдение на физиологични показатели в реално време и сигнализиране при риск за здравето и безопасността на лицето в дома му.

Иновативните услуги телеасистенция и телекеър стартираха през м. януари 2022 г. на територията на областите Враца, Видин и Монтана. Поетапно се включват потребители, като общият им брой в рамките на проекта ще достигне до 500 души, част от които самотно живеещи в малки и отдалечени населени места. Наблюдението на активността и състоянието на потребителите се извършва 24 часа 7 дни в седмицата от специално обучен екип от 5 души с медицинско образование.

На 08.03.2022 г., вторник, 11 ч., в гр. Враца, в конферентната зала на Търговско-промишлената палата на адрес: пл. „Христо Ботев“ № 1, ет. 2, ще се проведе кръгла маса на тема „Новите технологии в помощ на възрастните хора“. В нея ще участват зам.-генералният директор на БЧК д-р Надежда Тодоровска, представители на Министерство на здравеопазването, на Министерство на труда и социалната политика, на общинските и областните администрации, на РД „Социално подпомагане“, на РЗИ, на лечебни заведения, на общопрактикуващи лекари и др. Целта е представяне на новите социално-здравни услуги, които се предоставят на територията на общините Враца, Оряхово, Бяла Слатина, Криводол, Видин, Белоградчик и Монтана. По време на кръглата маса ще бъде представен и опита на Норвегия в тази сфера.

Инициативите са по проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“, който се осъществява от БЧК в партньорство с Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика и Норвежката асоциация на местните и регионални власти и с подкрепата на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021.Допълнителна информация за проекта на адрес: http://e-homecarebg.com/bg/